Sveisetekniske tjenester

Skal du gjøre sveiseoppdrag så står vi til tjeneste.
  • – Sveisekoordinering
  • – Utprøving av sveiseutstyr
  • – Utprøving av tilsatsmateriell for sveising
  • – Oppsveising av sveiseprosedyrer
  • – Utviklingsoppgaver innen sveising
  • – Mindre sveiseoppdrag
  • – Løsing av sveiseproblem

Vi har egen fabrikasjonshall for utføring av våre tjenester. Vi har flere sveiseinstruktører som er erfarne sveisere med spisskompetanse innen de mest brukte sveisemetoder. Flere sveiseingeniører med lang erfaring er disponible for alle typer sveiseoppgaver.

Sveiseprosedyrer

Har du behov for en sveiseprosedyre? Vi har disponibelt et stort arkiv med utprøvde og dokumenterte sveiseprosedyrer som kan selges til sveisebedrifter. Har du spesielle behov innen sveising, utvikler vi egne sveiseprosedyrer for deg. Hvis dine sveiseprosedyrer kreves utprøvd og testet, utfører vi også det.

Rådgiving

Skal du gjøre sveiseoppdrag hvor det kreves nytt utstyr, tilsatsmateriell eller metoder, kan vi hjelpe deg. Med vår lange erfaring på dette området kan vi i samarbeid med deg utvikle rasjonelle metoder for gjennomføring av dine sveiseoppdrag.

Med en generell gjennomgang av din sveisebedrift, kan vårt sveisepersonell gi deg råd om hvilke forbedringer du kan gjøre for å få en mer rasjonell sveising og forbedre kvaliteten på arbeidet. Vår kunnskap kan utvide din bedrifts produktspekter.

Sveisekoordinering

For flere og flere sveiseoppdrag kommer det krav om å dokumentere kompetanse etter norske, europeiske eller internasjonale standarder. Våre sveiseingeniører kan hjelpe deg med gjennomgang av disse for å fortelle hva som kreves. Vi har lang erfaring med å finne frem i standarder og vi har de fleste tilgjengelig hos oss.

Hvis en sveisejobb krever en ansvarlig sveiseingeniør etter krav i ISO 3834-2
(Kvalitetskrav for smeltesveising) eller NS-EN 1090-2 (Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner), kan vi hjelpe deg. Alle våre sveiseingeniører er godkjent av IIW som Internasjonal sveiseingeniører (IWE) og er derfor sertifisert til ansvaret for oppfølging av sveisejobben.

Sveiseproblem

En sveisebedrift vil noen ganger komme ut for sveiseproblemer. Disse kan gi store kostnader og tapt produksjonstid. Vi kan analysere sveisingen, avdekke årsaker til sveiseproblemene og gi deg råd om hvordan sveiseproblemene kan unngås.

Samarbeid med Kiwa Inspecta

VITEC utfører på forespørsel 3.parts tjenester som representant for Kiwa Inspecta som Teknisk Kontrollorgan (TK) for trykkpåkjent utstyr (Trykkdirektivet). Dette utføres uavhengig av vårt kvalitetssikringssystem ved slike oppdrag.