Sertifisering / Eksaminering

Vitec’s sveiseskole gjennomfører sveisekurs og sertifisering/eksaminering etter gjeldende standarder innen sveisemetodene

 • 111-  Dekkede elektroder.
 • 114-  Rørtråd uten dekkgass.
 • 131-  MIG.
 • 135-  MAG.
 • 136-  Rørtråd med dekkgass.
 • 138- Metallpulverfylt rørtråd.
 • 141-  TIG.
 • 142- TIG uten tilsettråd.
 • 143- TIG med flussmiddel tilsettråd.
 • 145- TIG med reduserende gass (argon/hydrogenblanding) og kompakt tilsettråd.
 • ISO 14732-  Maskinstiller for mekanisert og automatisert sveiseutstyr.

Kvaliteten garanteres gjennom sertifiseringsprøver som er tredjeparts overvåket av akkreditert selskap Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering.

Sertifisering/eksaminering skjer i henhold til ISO 9606 serien / ISO 14732 / NS-EN 287-6 (støpejern) / NS-EN ISO 13585 (Hardlodding).

Sveiseprosedyrer i henhold til NS-EN 15614 brukes både i den praktiske undervisningen og ved sertifiseringsprøvene.

Sveisesertifisering:

Følgende sveiseprøver kan avlegges iht. NS-EN ISO 9606 serien:

 • Metode 111  : Carbon og rustfritt stål med tilsettgruppe FM1, 2, 3, 4, 5 og 6.
 • Metode 131  : Carbon, rustfritt stål og aluminium med tilsettgruppe FM1, 2, 3, 4, 5, 6 og 23
 • Metode 135  : Carbon og rustfritt stål med tilsettgruppe FM1, 2, 3, 4, 5 og 6
 • Metode 136  : Carbon og rustfritt stål med tilsettgruppe FM1, 2, 3, 4, 5 og 6
 • Metode 138 : Carbonstål med tilsettgruppe FM1, 2, 3 og 4
 • Metode 141  : Carbonstål, rustfritt stål, titan og aluminium med tilsettgruppe FM1, 2, 3, 4, 5, 6, 23 og 51

Følgende sveisekurs kan  tilbys:

 • Tig sveising
 • Mig / Mag
 • Pinnesveis / dekkede elektroder
 • Rørtråd sveis

Sveiseopplæringen utføres på materialtypene:

 • Carbon stål : 1.3
 • Rustfritt stål : 8
 • Duplex : 10
 • Aluminium : 23
 • Titan : 51
 • Inconell : 43
 • Kopper Nikkel : 34

Hvis vår kunde ønsker det, kan vi utføre opplæringen og sertifiseringsprøven ved den enkelte bedrift.

Ved oppdatering sertifikat, kan vi utføre innsamling av nødvendig dokumentasjon hver sjette måned. Dette etter avtale med den enkelte bedrift. Der hvor dokumentasjon ikke finnes kan vi arrangere re-testing av sveisere med utstedelse av nytt sertifikat.

Fagprøver

Vi gjennomfører avleggelse av fagprøver ved vårt verksted i disse fagene:

 • Sveisefaget.
 • Platefaget.

Dette gjøres i samarbeid med opplæringskontoret og de respektive fagnemdene.