Kvalifisering og oppdatering av sveisesertifikat

Vi er brukere av Weldeye PQ og kan gjøre avtaler om oppdatering av sveisesertifikater.

Vi kan utføre halvårs og 2 års oppdatering av sveisesertifikat med 3.parts godkjennelse. Dette kan gjennomføres gjennom den enkelte bedrifts dokumentasjon av kontrollerte sveiser.

Vi kan gjøre avtaler om oppdatering av sveisesertifikat. Vi bruker Weldeye PQ som oppdateringsverktøy.

Sveisere kan avlegge røntgenprøver eller nye sertifikatprøver hos oss hvis det ikke er mulig å oppdatere gjennom dokumentasjon.

Dette kan gjennomføres på kort varsel.