Reparasjon / Service

Vi tar på oss reparasjoner og service på utstyr som vi kontrollerer etter nærmere avtale. Samtidig sørger vi for at alle reparasjoner der det må sveises, blir gjort etter godkjent prosedyrer fra produsent, og at dette dokumenteres. I tillegg blir det foretatt NDT etter sveising som også blir dokumentert.