Kontroller / Sertifisering

            Våre godkjenningsområder:

 • G1               Mobilkraner
 • G2               Tårnkraner
 • G3               Sving/portalkraner
 • G4               Traverskraner
 • G7              Taljer, vinsjer og spill
 • G8               Lastebilkraner
 • G10             Hånddrevne kraner
 • G13             Annet utstyr
 • R                 Løfteredskaper alle typer
 • T                 Trucker alle typer
 • M                Masseforflytningsmaskiner
 • P                 Personløftere (lift) alle typer
 • K                 Klatrestillasjer
 • BH              Byggeplassheiser

 

Periodisk kontroll:

Vi utfører periodisk kontroll på alt utstyr innen våre godkjenningsområder. Vår stab av erfarne kontrollører og ingeniører utfører og dokumenterer arbeidet i henhold til godkjente prosedyrer og kvalitetssystem.

Vi har et moderne datasystem hvor vi registrerer og lagrer all informasjon og dokumentasjon. Vi følger opp når det er tid for å utføre neste sakkyndige kontroll, og sender ut påminnelse 1 måned i forveien for å avklare når jobben kan utføres.

Førstegangs kontroll / Nysertifisering

Vi utfører førstegangskontroll og nysertifisering av løfteredskaper, løfteåk og heiskroker. Med vårt portable testutstyr kan vi i de fleste tilfeller kjøre lasttester uten lodd. Noe som vil spare deg som kunde for mye logistikk og kostnader.

 • Designverifikasjon
 • Dokumentkontroll
 • Overlasttest
 • Funksjonstest
 • Brukerveiledninger
 • Samsvarserklæringer (CE merking)

 

Montasje / oppstillingskontroll

Vi utfører montasje-/ oppstillingskontroll ved flytting eller midlertidig montasje av mobilt utstyr som krever dette.

Spesiell kontroll

 • Kontroll etter uønsket bruk eller uheldige hendelser
 • Kontroll etter større ombygginger / reparasjoner