Konsulent- /ingeniørtjenester

 

  • Råd og veiledning ved anskaffelse av løfteinnretninger
  • Styrkeberegninger i forbindelse med faste installasjoner og produksjon av løfteredskaper
  • Råd og veiledning om krav til teknisk dokumentasjon og Samsvarserklæring/CE-merking i forbindelse med produksjon av maskiner og løfteutstyr
  • Vi benytter oss av Solid Works i forbindelse med beregninger.