Kran- og Utstyrskontroll

  • – Kontroller / Sertifisering
  • – Konsulent- / Ingeniørtjenester
  • – Reperasjon / Service
  • – Veiing

Vi er sertifisert av Norsk Sertifisering som Sakkyndig Virksomhet i henhold til krav i arbeidstilsynets forskrift 1357: Utførelse av arbeid og forskrift 1360: Administrative ordninger, med godkjenningsnummer SV 228 i klasse S1.

Vårt hovedfokus er på kontroll og sikkerhet. Vi er løsningsorienterte og setter kundens behov i fokus. Med en fleksibel arbeidsstokk som innehar allsidig kompetanse, sørger vi for løsninger som gir optimal sikkerhet og anvendbarhet.

Vi har unik kompetanse på offshoreinstallasjoner, og har opparbeidet oss en solid erfaring når det gjelder sertifisering av nye løfteinnretninger beregnet for offshorebruk.

Vi tilbyr også reparasjon på løfteinnretninger og løfteutstyr som kontrolleres. Noe som sørger for at du som kunde slipper å forholde deg til flere leverandører. Med Sveiseteknisk og NDT i samme bygg, sørger vi for en effektiv og sikker reparasjon og etterkontroll.