Kommunaltekniske målinger og landmålingsoppdrag

Med våre ingeniører skal vi være konkurransedyktige på pris og kvalitet på våre arbeidsfelt. Den korte responstiden har gitt oss mange oppdrag.

Produkter og tjenester

Med våre ingeniører skal vi være konkurransedyktige på pris og kvalitet på våre arbeidsfelt:

 • Tomte- og byggmålinger.
 • Ledningskartverk – innmåling og dokumentasjon.
 • Uttegning av ledningskart.
 • Presisjonsnivellement.
 • Stikning, profilering og masseberegning.
 • Geometrisk kontroll / deformasjonsmålinger.
 • Totalansvar for stikking på bygg og anlegg.
 • Dokumentasjon på alternative filformater (eks. SOSI).
 • Teknisk utforming av reguleringsplaner.
 • Drone – senseFly EBee

Våre ingeniører har i tillegg til mange års erfaring med kontrollmåling i industri- og offshoreprosjekter også kompetanse fra bygg og anlegg, og kommunale tjenester.

DAK-verktøy benyttes i dokumentasjon av målinger i tillegg til de generelle IT-verktøyene. Om ønskelig påtar vi oss også oppgaver innenfor teknisk saksbehandling.

Jobbkrav

 • Vi kan utføre oppdrag som tilfredsstiller kravene til NS 3464 (“Utførelse av stålkonstruksjoner”) .
 • “Plan og bygningsloven” og relevante forskrifter.
 • Statens Kartverks Standarder for geografisk informasjon.
 • Statens Vegvesens håndbøker

Utstyr og programvare

Vi har en moderne og innholdsrik instrumentpark som dekker de høyste krav
til raske og presise målinger.

 • Totalstasjoner, enmannsstasjon og GPS fra Leica.
 • Gemini programvare.
 • Easy-Laser for nøyaktige planhetsmåling av flenser
 • SenseFly eBee drone for kartlegging
 • Leica ScanStation P40 laserskanner