Dimensjonskontroll i industri og anlegg

Vi har bred erfaring på alle typer industrimåling. Våre viktigste oppgaver har spenn fra store stålkonstruksjoner til presisjonsmåling i industrien.

Vi arbeider for å være attraktiv på alle typer industrimålinger og har bred erfaring innen måling og kontroll av:

 • Store stålkonstruksjoner til skip og offshore.
 • Prosessrør og rørutrustning.
 • Presisjonsmåling på industrianlegg
 • 3. Parts verifikasjon.
 • Kvalitetssikring: Interne og eksterne revisjoner.
 • Implementering av målekontroll og opplæring.
 • Prosjektansvar.
 • Utleie av personell og utstyr.
 • Trykktanker.

Våre medarbeidere har mer enn 20 års erfaring med kontroll av offshore prosjekter og dimensjonsmåling på industriprodukter. I dette inkluderes presisjonsmåling.

Våre ingeniører har DAK-kompetanse og kan utføre oppgaver i AutoCad. DAK-verktøy benyttes i dokumentasjon av målinger i tillegg til de generelle IT- verktøyene. Om ønskelig påtar vi oss også oppgaver innenfor teknisk saksbehandling.

Vi har erfaring med:

 • NORSOK M-101, “Spesifikasjon for bygging av konstruksjoner”. NORSOK M-601, “Sveising og inspeksjon av rør”. NORSOK L-CR-004, Rørfabrikasjon, installasjon, flushing og testing.
 • Isometriske tegninger
 • Toleransekrav til fastmerke og kontrollpunkter innenfor 3 mm.
 • Koplingspunkter for offshoreprosjekt i Nordsjøen innenfor +/- 6mm.
 • Resterende knutepunkter/elevasjoner innenfor +/- 10mm.
 • Alle målinger refereres til temperatur gitt i spesifikasjon.
 • Sluttkontroll på anlegg og industriprosjekt inklusive dokumentasjon.
 • Presisjonsmåling på industrianlegg; posisjon innenfor 1 mm, nivellement 0,1 mm.

Utstyr og programvare

Vi har moderne og innholdsrik instrumentpark som dekker de høyseste krav til raske og presise målinger.

 • Totalstasjoner fra Leica.
 • Gemini programvare for landmåling.
 • AutoCad – DAK-program for opptegning og dokumentasjon i 2D/3D.
 • Easy-Laser for nøyaktige planhetsmåling av flenser
 • Leica ScanStation P40 Laserskanner