Overflate og malingsinspeksjon

FROSIO - Overflateinspeksjon/malingsinspeksjon i.h.t. NS 476

Inspeksjon og oppfølging av overflatebehandling. Effektiv korrosjonsbeskyttelse er viktig for å unngå at det senere oppstår store reperasjonskostnader og mulig fare for liv og helse.

Bedriftens inspektører er sertifisert Frosio-inspektør nivå III (NS 476), og utfører fagmessig inspeksjon og kontroll før, under og etter overflatebehandling med maling og belegg på stål og andre overflater.

Følgende inspeksjonsmetoder benyttes:

  • Renhet/støvtest
  • Tykkelsesmåling
  • Bresle salttest
  • Ruhetsprofil
  • Støvtest
  • Vedheftstesting
  • Klimakontroll