Kontrollmetoder av sveis og materialer

Denne siden gir en opplisting over alle de prøvemetoder våre inspektører utfører. NDT er en ikke-destruktiv testing.

Visuell (VT)

Inspeksjonsmetode som baserer seg på vurdering av sveis og materialkvalitet basert på det inspektøren kan se med øynene. Det kreves god kunnskap om materialteknologiske og sveisetekniske fag. Metoden er effektiv, nøyaktig og krever lite utstyr, men godt lys.

Magnetpulver (MT)

Overflatekontroll av magnetiske materialer. Detekterer overflatefeil, så som sprekker, kantsår, porer etc. Benyttes  bl.a. til kontroll av sveis, sjakkler, bolter, løftegafler.

Penetrant (PT)

Overflatekontroll av ikke magnetiske (rustfrie) materialer, og maskinerte carbonstålprodukter. Detekterer overflatefeil, så som sprekker, kantsår, porer etc. Benyttes  bl.a. til kontroll av sveis, rørdeler, bildeler og andre maskinerte produkter.

Radiografi (RT)

Benyttes både på carbon og rustfrie materialer. Detekterer innvendige, volumetriske feil som slagg, porer, rotfeil. Også plane feil som bindefeil og sprekker. Benyttes primært til kontroll av sveis.

Ultralyd (UT)

Benyttes på magnetiske og rustfrie materialer. Detekterer innvendige feil, som slagg, bindefeil, porer, rotfeil og sprekker. Benyttes bl.a. til kontroll av sveis, lamineringskontroll, korrosjonsmåling og tykkelsesmåling.

Phased Array (PA)

Phased Array er bygd på vanlig ultralyd men her inneholder lydhodene alt fra 10 til 265 element mens konvensjonelle lydhoder har 1 til 2. Det er en god metode på vanskelige geometrier og der det er ønskelig med oppfølging av defekter som sprekker, sveisefeil, korrosjon, eresjon osv.

Virvelstrøm (ET)

Avdekker overflatefeil. Erstatter MT/PT på materialer som er overflatebehandlet.

Positiv material identifikasjon (PMI)

Benyttes til å bestemme materialkvaliteten på rustfrie materialer. Brukes primært på sveis, rør og rørdeler, bolter, etc. Ved behov kan man få den kjemiske sammensetningen til materialet.

Ferritt (FE)

Måler ferritt innhold i %. I sveisesammenheng er det ofte ønskelig at sveiseavsettet inneholder noe ferritt. Årsaken her kan være todelt. Ferrittstruktur har en høyere styrke enn austenitt og sikrer at sveisen blir sterkere enn grunnmaterialet

Sveiseinspeksjon

Utfører kontroll før, under og etter sveising slik:

  • at nødvendig materialer, utstyr, sveise prosedyrer og kompetanse finnes
  • at sveisearbeidet utføres etter avtalte spesifikasjoner
  • at sveisearbeidet leveres i henhold til avtalte krav