Kompetanse og kvalifikasjoner

Med meget erfarne og sertifiserte inspektører utfører vi alle typer NDT

Kontroll av sveis og materialer betegnes også som NDT (ikke-destruktiv prøving).

Vi har spesialkompetanse, utstyr og arealer som er velegnet til å utføre:

  • alle typer NDT med erfarne inspektører
  • produkt og leveranseoppfølging
  • leverandørvurderinger
  • prosjektansvar

Vi tilbyr:

Utførelse av NDT tjenester, implementering av kunnskap og rutiner for NDT i din bedrift.

  • nødvendig opplæring
  • utleie av erfarne inspektører og utstyr
  • kvalitetssikring; interne og eksterne revisjoner
  • 3. parts verifikasjoner

VITEC  har en egen hall for utførelse av sveisekontroll slik at behandling av radiografiske kilder/utstyr alltid utføres etter gjeldende forskrifter. Kontroll utføres uavhengig av andre fabrikasjonsaktiviteter.

Våre sveiseinspektører er kvalifiserte etter NS-477, (“Regler for godkjenning av sveiseinspektører”). Våre NDT-inspektører er kvalifiserte etter ISO 9712 (“Kvalifisering og sertifisering av NDT-personell”) og fordelt på følgende NORDTEST-sertifikater: VT, MT, PT, RT, UT, PA, ET