NDT

  • – Kontrollmetoder av sveis og materialer
  • – Kompetanse og kvalifikasjoner
  • – Se vårt utstyr
  • – Overflate og malingsinspeksjon

Kontroll av sveis og materialer betegnes også som NDT (ikke-destruktiv testing). Våre erfarne og sertifiserte inspektører tilfredsstiller krav i henhold til internasjonale standarder.

VITEC har moderne utstyr for å utføre disse prøvemetodene. Vi tilbyr utførelse av NDT i din bedrift, utleie av erfarne inspektører og utstyr, kvalitetssikring med interne og eksterne revisjoner, samt tredjeparts verifikasjoner.