Kvalitetskontroll

  • – Kvalitetssystem
  • – Kvalitetsplaner
  • – Samarbeid med Teknologisk Institutt
  • – Kvalifisering av sveisere

Kvalitetssystem:

I samarbeid med oppdragsgiver analyserer VITEC krav og behov for kvalitetssystem. Vi har lang praktisk erfaring med systemarbeid fra offshore- og verkstedindustrien, og vil være en verdifull og rutinert bidragsyter ved opprettelse av kvalitetssystem.

Kvalitetsplaner:

Det ofte krav til at leverandøren utarbeider et prosjekt tilpasset kvalitetsprogram eller en kvalitetsplan. VITEC har kunnskap og praktisk erfaring fra slike oppdrag innen offshore- og verkstedindustrien. Vi er behjelpelig, i samarbeid med oppdragsgiver, med utarbeidelse av tilpassede program/planer.

Tekniske instruksjoner:

I etablerte kvalitetssystem arbeides det med dokumenterte rutiner. VITECs ansatte har erfaring og tilbyr utarbeidelse av spesifikasjoner, tekniske instruksjoner, sjekklister og administrative rutiner for ulike typer virksomheter.

Leverandør bedømminger:

Riktig kvalitet forutsetter at varer og tjenester bestilles fra rett leverandør. VITEC kan foreta tekniske revisjoner hos norske og utenlandske underleverandør med kvalifisert personell.
Leveranseoppfølging:

Vi tilbyr oppfølging gjennom overvåking og granskning av tilvirkerens kvalitetssystem etter en avtalt tidsplan. Dette kan gjennomføres ved kontinuerlig tilstedeværelse eller ved tekniske revisjoner.

Samarbeid med Teknologisk Institutt

VITEC utfører tjenester som representant for Teknologisk Institutt (TI) som Teknisk Kontrollorgan (TK) for trykkpåkjent utstyr (Trykkdirektivet). Dette utføres uavhengig av vårt kvalitetssikringssystem ved slike oppdrag.

Kvalifisering av sveisere

VITEC utfører eksaminering av sertifiseringsprøver for sveisere. Dette foregår i samarbeid med sertifiseringsorganet T.I. Sertifisering, og i henhold til deres kvalitetshåndbok for Personell sertifisering.