Kvalitetskontroll

  • – Kvalitetssystem
  • – Kvalitetsplaner
  • – 3.parts kontroll
  • – Kvalifisering av sveiseinspektører

Kvalitetssystem:

I samarbeid med oppdragsgiver analyserer VITEC krav og behov for kvalitetssystem. Vi har lang praktisk erfaring med systemarbeid fra offshore- og verkstedindustrien, og vil være en verdifull og rutinert bidragsyter ved opprettelse av kvalitetssystem.

Kvalitetsplaner:

Det ofte krav til at leverandøren utarbeider et prosjekt tilpasset kvalitetsprogram eller en kvalitetsplan. VITEC har kunnskap og praktisk erfaring fra slike oppdrag innen offshore- og verkstedindustrien. Vi er behjelpelig, i samarbeid med oppdragsgiver, med utarbeidelse av tilpassede program/planer.

Tekniske instruksjoner:

I etablerte kvalitetssystem arbeides det med dokumenterte rutiner. VITECs ansatte har erfaring og tilbyr utarbeidelse av spesifikasjoner, tekniske instruksjoner, sjekklister og administrative rutiner for ulike typer virksomheter.

Leverandør bedømminger:

Riktig kvalitet forutsetter at varer og tjenester bestilles fra rett leverandør. VITEC kan foreta tekniske revisjoner hos norske og utenlandske underleverandør med kvalifisert personell.
Leveranseoppfølging:

Vi tilbyr oppfølging gjennom overvåking og granskning av tilvirkerens kvalitetssystem etter en avtalt tidsplan. Dette kan gjennomføres ved kontinuerlig tilstedeværelse eller ved tekniske revisjoner.