Njord Blisters

Inspeksjon og kontroll i forbindelse med bygging av blisters til Njord

Vår kontrakt er med Kværner. Oppstart høsten 2017 og ferdigstillelse 2. kvartal 2018