Fergekaier for Statens Vegvesen

Inspeksjon og kontroll i forbindelse med bygging av Flakk-Rørvik og Brekstad-Valset

I forbindelse med overgang til elektriske ferger, skal fergekaiene Flakk, Rørvik, Brekstad og Valset bygges om. Vi utfører 3.partskontroll for Statens Vegvesen