Hålogalandsbrua

Hålogalandsbrua

Oppdrag for Statens Vegvesen. Tredjepartskontroll NDT, fabrikasjonsmåling og sveis/material – teknisk rådgivning under produksjon av moduler i Kina, samt under sammenstilling i Narvik-området.