Samfunnsansvar

VITEC tar samfunnsansvar utover det som er pålagt i lov- eller fra kunde. Vi tilpasser vår aktivitet til vår kjernevirksomhet for å bidra med det vi er gode på. VITEC bidrar lokalt, regionalt og sentralt ved:

 

Deltagelse i styringsgrupper og utviklingsprosjekter innen bransje og lokalt næringsliv.

Inntak av lærlinger.

Samarbeid med skolene om bedriftsbesøk og utplassering.

Samarbeid med NAV om arbeidstrening.

Sponsing av lokale lag og foreninger.

Bruk av lokale og regionale leverandører.