Organisasjonskart

VITEC AS har en flat organisasjonsstruktur, med de fagansvarlige i ledergruppen