Kvalitetspolitikk

VITEC skal være uavhengig og ha stor integritet. Vi skal være fleksible, løsningsorienterte, og kunden skal oppleve korte responstider.

VITEC’s tjenester skal imøtekomme eller overgå kundens krav og forventninger.

Gjennom kontroll med våre prosesser og systematisk bruk av prosedyrer, vil vi være i stand til å utføre “de riktige tingene”, “riktig første gang” og “riktig hver gang”.

Styring med kvalitet er plattformen for VITEC`s arbeid. Kvalitetsmeldinger, risikovurderinger, revisjoner og verifikasjoner er med på å sikre kontinuerlig fokus. Ikke en eneste sjanse til forbedring forbigås..

VITEC’S konkurransefortrinn er komplette tjenester innen sveiseteknologi, inspeksjons- og kontrollaktiviteter. VITEC’S kompetanse er kundens trygghet.

HMS har høyeste prioritet, og er et linjeansvar.

VITEC AS

Dagfinn Valstad

DAGLIG LEDER