VITEC har tatt i bruk 3D Skanning

VITEC driver omfattende FoU innen våre tjenester. På landmålings-sida er det aller nyeste at vi har anskaffet og tatt i bruk 3D Skanner for å løse noen av våre oppgaver enda mer effektivt og nøyaktig. Vi bruker Leica Scanstation P40.

3D skanning med laserteknologi er en høyteknologisk og effektiv metode for innhenting av store mengder data på kort tid. Metoden kan brukes til kartlegging av terreng og infrastruktur, as built – dokumentasjon av konstruksjoner og anlegg, volum- og arealberegning. VITEC utfører både industrimåling og laserskanning.