Revisjon av Radiografi – meget godt resultat :-)

TI er godt fornøyd med VITEC`s prosesser i forbindelse med radiografi (røntgen)