NYTT OPPDRAG FOR VITEC AS – E6 HÅLOGALANDSBRUA

VITEC AS skal utføre inspeksjon og kontroll under produksjon og montasje av Hålogalandsbrua. Oppdragsgiver er Statens Vegvesen Region Nord.

Brukonstruksjonen er ei hengebru med stålkasse-tverrsnitt. Brua blir Norges nest lengste hengebru og er hele 1533 meter lang.

Produksjonen skal skje i Kina med oppstart juli 2014 og varighet ca to år. Deretter er det ca ett års montasje i Narvik. Vi gleder oss til å ta fatt og skal gjøre vårt for at bruprosjektet blir vellykket !!