VITEC AS er nå ISO sertifisert

VITEC har i alle år hatt et godt og effektivt kvalitets-system. Systemet har alltid vært levende og flittig brukt. Vi har forbedret systemet suksessivt på grunnlag av endrede rammebetingelser rundt oss, innkomne forbedringsforslag og nyttige tilbakemeldinger fra kunder. Vi har nå gått gjennom en sertifiseringsprosess sammen med vår samarbeidspartner Norsk Sertifisering AS og har sertifikatene NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 3834-2:2005 hengende på veggen !!!