sertifiseringer.jpg

Vitec – et senter med spesialister innen sveiseteknikk, oppmåling, inspeksjon og sertifisering

Vårt mål er å være et uavhengig firma med oppdatert kompetanse og et godt renomme innen våre fagområder.

Vi stiller høye kvalitetskrav og utfører oppdrag etter de gjeldende normer og standarder som kreves. Vårt kvalitetssystem er sertifisert i henhold til NS-EN-ISO 9001:2015 og NS-EN- ISO 3834-2:2005.